AnimeNews

[News] SUPER LOVERS Anime Trailer & Cast List

In case you didn’t see yet, the first SUPER LOVERS anime trailer got released today!

I’m not really happy with Ren’s voice actress, especially when he’s older, but hey, maybe I’ll get used to it throughout the anime.

 

 

Here’s a list of the cast:

 

Kaidou Ren: Minagawa Junko

Kaidou Haru: Maeno Tomoaki

Kaidou Aki: Matsuoka Yoshitsugu

Kaidou Shima: Terashima Takuma

Sasaki Ikuyoshi: Ayumu Murase

Kurosaki Juuzen: Fukushima Jun

Haruko D. Dieckmann: Tanaka Atsuko

Kashiwagi Mikiko: Soumi Youko

Kondou Kiri: Shiraishi Ryouko

Kiyoka: Saiga Mitsuki

Leave a Reply